Tuesday, July 23, 2024

 

2.1. SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A  TERENULUI OCUPAT DE PARCUL INDUSTRIAL

 

Parcul Industrial Brazi, ocupa o suprafata totala de teren de 461 138,60 m2, compusa din doua zone:

Incinta Trup 1 sau Brazi II – care ocupa suprafata de 152 740,13 m2

Incinta Trup 2 sau Brazi I - care ocupa o suprafata de 308 398,47 m2

Acest teren este in mare parte in proprietatea exclusiva a societatii comerciale “Brazi Industrial Parc” S.A..

Dreptul de proprietate este atestat prin certificatele emise de Consiliul Judetean Prahova, seria PH, nr.0277 si nr. 0278.

 

2.2.CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL BRAZI

 

Geomorfologia regiunii

Amplasamentul Parcului Industrial Brazi este situat intr-o zona cu teren plat, cu acumulari aluvionare ale terasei raului Prahova, reprezentate prin pietrisuri, nisipuri si depozite loessoide, exceptie facand eroziunea accentuata din cuaternar.

 

Geologia regiunii

Aceasta zona face parte din Subcarpatii Prahovei, care la randul lor apartin unitatii majore geomorfologice a Subcarpatilor de Curbura. Subcarpatii Prahovei sunt alcatuiti din formatiuni miocene si pliocene la care, local, se adauga formatiuni paleogene si cuaternare, in general de o foarte mare varietate. Formatiunile pliocene care se gasesc in zona studiata sunt predominate de complexele nisipoase si grezoase, cu intercalatii de marne (meotiene), de marne si marne nisipoase (pontiene), nisipuri, gresii cu intercalatii de marne, argile nisipoase, pietrisuri cu orizonturi de lignit (daciene).

Ultimile formatiuni sunt constituite din marne argiloase verzi, nisipuri, gresii moi peste care urmeaza pietrisuri cu stratificatie incrucisata.

Toate aceste formatiuni au fost puternic cutate si faliate.

 

Caracteristici geotehnice de calcul

Din forajele executate in zona, facandu-se o medie a adancimii stratelor, s-a constat ca pana la o adancime medie de 0,60 m se afla solul vegetal, dupa care pana la o adancime medie de 1,20 m se afla argila, iar sub stratul de argila se afla pietrisuri si nisipuri.

Adancimea medie pentru terenul bun de fundare este de 1,50 m, avand o presiune medie conventionala de calcul de peste 350 KPa.

Nivelul apelor freatice in zona se afla situat la o adancime medie de 3,00 m este de  

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se afla situat in zona seismica de calcul “B”, avand perioada de colt Tc = 1,5 sec.

In cazul constructiilor noi, conform legislatiei in vigoare, exista obligativitatea ca in faza de proiectare, sa se efectueze studii geotehnice pentru fiecare amplasament in parte, pe baza carora se vor stabili caracteristicile geotehnice ale naturii terenului de fundare pentru zona respectiva. Aceasta obligativitate va intra in sarcina fiecarui nou investitor, care va dori executia unor constructii noi.

 

 

2.2.2.DESCRIEREA INFRASTRUCTURII SI A RETELELOR EXISTENTE EXTERIOARE

  1. Infrastructura

Infrastructura Parcului Industrial Brazi cuprinde drumuri, platforme betonate, si o serie de linii de cale ferata normala, care traverseaza diferite zone din interiorul parcului asigurand legatura cu  reteaua exterioara de c.f.n.

  • Drumuri

Interiorul Parcului Industrial Brazi este traversat de o retea de drumuri principale de acces, care se ramifica, asigurand legatura atat intre parcele, precum si cu drumurile judetene DJ 101G si DJ 104P din DN1. Aceste drumuri principale din incinta au latimea de 6,00 m, drumurile secundare de acces intre parcele si in interiorul acestora avand 3,00 m latime. Toatre drumurile betonate din interiorul Parcului Industrail Brazi au suprastructura realizata din beton rutier, iar infrastructura constituita din pat de balast compactat.

In interiorul fiecarei parcele se regasesc o serie de cai de acces secundare, alei si trotuare betonate.

  • Platforme betonate

Pe langa drumurile interioare, exista o serie de platforme betonate, care unele reprezinta in prezent spatii de parcari auto, iar altele pot avea in viitor si aceasta destinatie.

  • Cai ferate

Parcul Industrial Brazi detine o retea interioara de cale ferata uzinala cu ecartament normal, care este conectata la gara Ploiesti Vest, putandu-se astfel asigura accesul la caile feroviare nationale.

Ea este functionala, fiind utilizata in prezent de societatile care isi desfasoara activitatea in acest parc, in special de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

 

  1. Retele existente
  • Instalatii electrice

In prezent, Retelele Electrice de Distributie (RED) ale Parcului Industrial Brazi sunt racordate si primesc energie electrica de la S.C. Veolia Energie Prahova SRL prin cele doua linii subterane ce pot asigura o putere de pana la 5 MW:

            LES 1 – 6 KV – cablu ACYEABZ – F3 (3 x 240 + 120 mm)

            LES 2 – 6 KV – cablu ACYEABZ – F3 (3 x 240 + 120 mm)

Aceste linii pozate in pamant si partial pozate in canal de cabluri, fac legatura cu Statia Electrica interioara de 6 KV si 0,4 KV CTS. Legatura dintre Statia electrica CTS – SBF – 6 KV si punctul de racord se face prin cablul de 6 KV 2 (3 x 240 + 120 mm), iar legatura dintre punctul de racord si sectia de bare din statie SOBD, se realizeaza prin cablu de 6 KV 12 (3 x 240 + 120 mm).

 

  • Alimentare cu apa potabila

Apa potabila este asigurata din doua surse si anume reteaua comunei Brazi si din reteaua magistrala apartinand de SC E.S.Z. Prahova SA, sursa principala fiind bazinul de captare Paltinu. Caminul de racord la sursa este amplasat la limita nordica a Incintei Trupului I din cadrul Parcului Industrial. Reteaua interna de alimentare este compusa din conducte principale, cu diametrele de 133 mm, din care se fac derivatii la fiecare consumator, cu diametre de 89”, toate fiind pozate ingropat si alcatuite din otel zincat. Aceasta retea interna asigura sursa de alimentare cu apa potabila pentru fiecare parcela din viitorul Parc Industrial .

 

Circuit alimentare cu apa hidranti pentru stingerea incendiilor

In incinta Parcului Industrial Brazi exista doua circuite mari de alimentare cu apa a hidrantilor pentru incendiu, a caror zona de inluenta acopera in intregime suprafata incintei Parcului.

Astfel, unul din circuite alimenteaza Incinta Trupului I, cel de-al doilea alimenteaza Incinta Trupului II.

Primul circuit aferent Trupului I, este compus din:

-un rezervor circular suprateran de stocare a apei pentru incendiu, realizat din beton armat; acest rezervor are doua surse de alimentare: una cu apa potabila si cealalta cu apa industriala, tehnologic curata;

-statia de pompe, aferenta rezervorului, in care se gasesc montate trei electropompe de incendiu 3x 75 KW

-punctul de alimentare de 0,4 KV electropompe incendiu,

-reteaua de alimentare a hidrantilor, realizata din conducte metalice, ingropate, avand diametrele de f219 mm, f168 mm si f89 mm.

-hidrantii de incendiu

Circuitul care alimenteaza incinta Trupului II este alimentat tot din doua surse, una de apa potabila (de rezerva), iar cea principala, de apa industriala tehnologic curata. Acest circuit este format din:

-un rezervor de stocare apa bruta ; acest rezervor alimenteaza cu apa industriala statia de pompe incendiu;

-statie pompe incendiu, care asigura distributia apei in circuit, in care sunt montate trei electropompe de incendiu 3x 75 KW;

-reteaua de alimentare a hidrantilor, realizata din conducte metalice, ingropate, avand diametrele de f219 mm si f89 mm.

-hidrantii de incendiu

 

  • Alimentare cu gaze

Incinta Parcului Industrial Brazi este racordata la reteaua de conducte magistrale subterane, care pleaca din Statia de Reglare Gaze Negoiesti (situata la circa 1,00 km de Parcul Industrial Brazi). Este vorba de magistralele MAG. I si MAG.II, alcatuite din conducte cu diametrul de Æ521 x 8 mm.

In interiorul incintei, actualii consumatori, precum si viitorii consumatori, beneficiaza de o retea interioara de alimentare cu gaze.  Astfel, este vorba despre doua conducte magistrale din care se ramifica celelate conducte secundare ce alimenteaza direct consumatorii parcului . Aceste   conducte magistrale denumite I si II au aceleasi caracteristici - diametre de Æ820 x 8 mm si lungimea de 400 m. Din aceste doua magistrale sunt alimentati atat consumatorii existenti in Incinta Trupului II, precum si  consumatorii din incinta Trupului I, prin intermediul unei conducte tot de    Æ820 x 8 mm, cu lungimea de 200 m. Conductele secundare de racord au diametre cuprinse intre Æ620 x 8 mm, Æ521 x 8 mm si Æ89 x 6 mm.

 

  • Alimentarea cu energie termica

Actualul client S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., care este principalul furnizor de energie termica al municipiului Ploiesti, constituie si pentru Parcul Industrial Brazi sursa principala de energie termica, distribuita la fiecare consumator printr-o retea interna de conducte.

  • Retele de canalizare

In interiorul Parcului Industrial Brazi functioneaza mai multe retele de canalizare:

Astfel, exista trei retele de canalizare pentru preluarea apelor tehnologic curate si pluviale, denumite generic “G.I.B. 1”, “G.I.B. 2” si “Reteaua veche de canalizare”. Retelele“G.I.B. 1” si  “canalizarea veche”, preiau apele doar din zona Trupului II, iar reteaua “G.I.B. 2”preia apele din Trupul I si o parte din trupul II, traversand ambele zone.

In ambele incinte ale celor doua trupuri I si II, exista si retele de preluare a apelor fecaloid menajere, care deverseaza in retelele de canalizare a apelor tehnologic curate, dupa epurarea in prealabil in decantoare de tip INHOFF.

Retelele de canalizare sunt realizate din tuburi de beton, ingropate, care au pe traseul magistral diametrele de Æ1200 mm, iar pe traseele adiacente diametre de Æ800 sau Æ400.

Toate aceste retele sunt dirijate spre Pisculesti, de unde deverseaza in raul Prahova.