Tuesday, July 23, 2024

 

 

DESPRE NOI

 

S.C. Brazi Industrial Parc S.A.s-a constituit conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002. 

Acţionar unic:Consiliul Judeţean Prahova 

Sediu:comuna Brazi, sat Negoieşti, str. Piatra Craiului, nr.13, jud. Prahova.

     S.C. Brazi Industrial Parc S.A este amplasat în imediata apropiere a municipiului Ploieşti, aşezat la intersecţia importantelor magistrale de transport (feroviar şi rutier) ce leagă Muntenia de Ardeal şi Moldova. 

      S.C. Brazi Industrial Parc S.A este situat la 8 km de Ploieşti (235.000 locuitori), un important centru industrial, reşedinţă a judeţului Prahova (cel mai industrializat judeţ) care dispune de o forţă de muncă înalt calificată în multe domenii. El este amplasat pe platforma industrială Brazi ce cuprinde şi unul din cele mai importante combinate petrochimice. 

 

 

 

 

S.C. Brazi Industrial Parc S.A. se află în comuna Brazi, judeţul Prahova, în partea de nord a platformei industriale Brazi, în apropierea drumului naţional DN 1A (varianta de ocolire a oraşului Ploieşti) şi a intersecţiei acestuia cu drumul naţional DN 1B. 

 

     Suprafaţa de teren aferentă societăţii este de cca. 46 ha din care 14 ha suprafeţe construite (hale, depozite etc.) 

 

      Incinta S.C. Brazi Industrial Parc S.A. are ca vecinătăţi: 

  • sud : SC PETROM – OMV SA - Sucursala Brazi, 
  • vest : SC PETROM – OMV SA - Sucursala Brazi, 
  • nord: SC E.S.Z. Prahova SA,
  • est: DJ104P Negoieşti –DN1A Centura vest 

 

     În ceea ce priveşte legătura S.C. Brazi Industrial Parc S.A. cu căile de comunicaţie, se pot preciza următoarele: 

  • pe calea ferată, staţia de destinaţie este CFR Brazi, legătura cu aceasta la centrală făcându-se prin triajul şi prin staţia tehnică a SC PETROM – OMV SA - Sucursala Brazi; 
  • accesul la drumul naţional DN 1A se face prin reţeaua de drumuri din incintă, racordată la drumul naţional. 

 

 

 

 

 

SERVICII

 

      S.C. Brazi Industrial Parc S.A.în calitate de administrator al parcului industrial are scopul de a asista societăţile comerciale care lucrează în parcul industrial cu cât mai multe servicii utile acestora, putând facilita externalizarea unor activităţi secundare acestor societăţi şi astfel, concentrarea lor pe activităţile principale pentru care sunt specializate şi creşterea respectivelor afaceri în aceeaşi locaţie. 

 

    Parcul Industrial Brazi va fi specializat pe activităţi din domeniul industriilor prelucrătoare. 

 

      Societatea administrator oferă firmelor locatare, în baza unor contracte ferme, o gamă largă de servicii ca: 

 

    - furnizare energie electrică; 

     - furnizare energie termică; 

     - sursă apă potabilă; 

     - sursă apă industrială; 

     - sursă apă PSI (paza şi stingerea incendiilor);                                                            

     - canalizare;

     - pază; 

     - salubritate; 

     - amenajare şi îngrijire spaţii verzi; 

     - telecomunicaţii (inclusiv acces la internet); 

     - transport personal până la / de la locul de muncă; 

     - consultanţă juridică şi/sau economico-financiară; 

     - selecţie personal din baza de date.

 

 

 

 

 

INVESTIŢII

 

            Dezvoltarea continua a Parcului Industrial Brazi se reflecta concludent în investiţiile majore făcute de clienţii noştrii.

 

Acesta a fost începutul

 

 

 

 

 

 

Aceasta este acum

 

 

RAIL LOGISTIC SRL - activităţi anexe transporturilor – capital social integral austriac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAGOSA ROMANIA – construcţia de drumuri – capital social integral portughez

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE

 

            S.C. Brazi Industrial Parc S.A.reprezintă un teritoriu delimitat în care se desfăşoară activităţi economice, de producţie industrială şi servicii, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al regiunii. Agenţii economici, înregistraţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare si care activează în cadrul parcului industrial în baza contractului încheiat cu administraţia parcului şi legislaţiei în vigoare în vederea desfăşurării activităţilor de producere sau de acordare a serviciilor în cadrul acestuia, îşi aduc contribuţia la cele enumerate mai sus. 

 

            Infrastructura tehnică şi de producere a parcului, reprezintă clădiri şi instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, alimentare cu apă, inclusiv pluvială, canalizare, căi de transport. Investiţiile în infrastructura tehnică şi de producerereprezintă investiţii noi în activele materiale pe termen lung, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale a obiectelor existente de infrastructură tehnică şi de producere, precum şi, după caz, lucrări privind protecţia mediului, amenajarea spaţiilor verzi adiacente parcului industrial; precum si crearea unui mini parc care sa ofere aceleaşi beneficii agenţilor economici ca şi S.C. Brazi Industrial Parc S.A.

 

Astfel se va asigura crearea infrastructurii de producere necesare pentru desfăşurarea activităţilor de întreprinzători în cadrul parcului industrial prin generarea unui proiect investiţional care sa aibă in final ca rezultat crearea unui nou drum de acces, o noua poarta de acces, in scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor suprafeţe ce fac parte din patrimoniul parcului. De asemenea se vor propune parteneriate cu actualii agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în parc şi cu alţi potenţiali viitori colaboratori, în vederea lărgirii spectrului de activitate.